Programma

Wij zijn er voor uw belang: Stem op de Burgerpartij De Fryske Marren!

Gemeente De Fryske Marren bestaat uit vele pittoreske dorpen en het mooie stadje Sloten, prachtig gelegen tussen groene graslanden en blauwe meren met in bijna 52.000 inwoners. Burgerpartij De Fryske Marren is een gloednieuwe politieke partij en wil er zijn voor de belangen van iedereen. Voor de belangen van jong, oud, voor werkgevers, werknemers en zzp’ers . Voor alleenstaanden en voor gezinnen, voor mensen die het moeilijk hebben bijvoorbeeld vanwege een beperking , voor mensen die eenzaam zijn; kortom voor alle inwoners. De partij heeft ook oog voor de armoedeproblematiek onder steeds meer burgers.

In een tijd waarin ook inwoners van onze gemeente onvrede voelen over de veranderende wereld om hen heen, wil Burgerpartij De Fryske Marren een duidelijk en helder perspectief bieden. Burgerpartij De Fryske Marren midden in de samenleving staan en samen met u bouwen aan onze gemeente waar we graag willen wonen, werken en graag goed voor elkaar willen zorgen. Hierbij willen we samenwerken met een gemeente die dienstbaar is voor burgers en die op een fatsoenlijke en transparante manier de burger met zijn vragen snel, helder en professioneel informeert, helpt en ondersteunt. Hier werken wij actief aan!

De dienstverlening en de informatievoorziening vanuit de gemeente moet sneller, duidelijker, klantvriendelijker en toegankelijker zijn. Onze gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. De menselijke maat in de benadering vanuit de gemeente is belangrijk. Denken in oplossingen in plaats van problemen moet de leidraad zijn. Burgerpartij De Fryske Marren vindt het belangrijk dat de gemeente tijdig en duidelijk communiceert. De gemeente heeft hierbij zijn administratie inzichtelijk en netjes op orde.

Kortom, de Burgerpartij De Fryske Marren wil dat de stem van de burger beter gehoord wordt in de gemeenteraad!

We hebben er bewust voor gekozen om dit programma met onze belangrijkste standpunten begrijpelijk, kort en goed leesbaar te houden. Maar we willen andere belangrijke items daarmee niet te kort doen. Voor aanvullende informatie, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u heel graag te woord.

De Fryske Marren is één van de allermooiste en meest waterrijke gemeenten van Fryslân waar het erg goed toeven is, daar zijn wij natuurlijk heel erg trots op! In een tijd waarin veel burgers zich steeds minder gehoord voelen, blijkt er sterke behoefte te zijn aan een partij die helderheid, transparantie en een dienstverlenende klantgerichte houding bevordert in zowel het gemeentelijk apparaat als ook in het openbaar bestuur. Burgerpartij De Fryske Marren is een gloednieuwe politieke partij die speciaal gericht is op uw belangen en de belangen van alle andere burgers in onze gemeente De Fryske Marren!

De gemeente De Fryske Marren staat voor uitdagingen in de zorg, werkgelegenheid, duurzaamheid en sociale woningbouw. Burgerpartij De Fryske Marren wil samen met gemeente en burgers werken aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Hieronder volgen onze standpunten:

  • Burgerpartij De Fryske Marren wil dat er meer sociale huurwoningen komen, ook voor jongeren en burgers met een laag inkomen. Dit kan in gebouwen die niet meer worden gebruikt, bijvoorbeeld een oude gymzaal of schoolgebouw. Hierbij betalen burgers huur naar draagkracht.
  • De Burgerpartij de Fryske Marren wil minder bureaucratie in het sociaal domein: geef ruimte voor snellere klantvriendelijke en adequate zorg, minder administratieve rompslomp en formulieren. Een betere mensgerichte en constructieve werkwijze bij schulden problematiek.
  • Burgerpartij De Fryske Marren wil een objectieve Onafhankelijk Aanspreekpunt Geschillen invoeren die laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk is zodat kostbare en tijdrovende juridische procedures kunnen worden voorkomen.
  • Burgerpartij De Fryske Marren wil meer overleg en samenwerking tussen gemeente, ondernemers, belanghebbenden en burgers over zaken als onder andere recreatie: Hoe combineren we recreatie met natuurbeheer?
  • Burgerpartij De Fryske Marren wil een open avond en spreekuur invoeren voor de inwoners. Dit spreekuur voor burgers, bedrijven en ondernemers heeft als doel: het creëren van wederzijdse betrokkenheid, het uitwisselen van informatie en het delen van kennis. We willen hiermee nauwere banden met het plaatselijk belang stimuleren.
  • Burgerpartij De Fryske Marren wil de jeugd betrekken in de gemeentelijke politiek. Veel burgers hebben de politiek de rug toegekeerd. Dat moet veranderen. We zijn ervan overtuigd dat de basis voor verandering ligt bij de jeugd, zij zijn de toekomst. Dat kun je realiseren door de jeugd er bewust van te maken dat de raad de bepalende factor is voor het beleid binnen de gemeente. Volgens ons ligt de basis bij het voortgezet onderwijs. Bij de jeugd de kennis aanbieden over de lokale politiek. Hierover van gedachten wisselen en bij voldoende animo en draagkracht een jeugdraad vormen, die op gezette tijden vergadert onder voorzitterschap van de te benoemen “tiener”burgemeester. Op de agenda van de jeugdraad via de scholen ingebrachte bespreek- en beslispunten, die de jeugd bezig houdt. De voorstellen van de jeugdraad inbrengen ter besluitvorming bij de gemeenteraad.