In het nieuwsBoswachters It Fryske Gea

Geplaatst op november 12, 2019 door BurgerpartijDFM

12 november 2019 – Commissielid Sipko Sikkes was afgelopen week veelal in het nieuws. Kijk voor meer informatie op onderstaande link:
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/918541-boswachters-it-fryske-gea-willen-wapens-alleen-een-portofoon-voldoet-niet-meer

______________________________________________________________

Zorg voor minima in onze Provincie

Geplaatst op november 10, 2019 door BurgerpartijDFM

Vandaag komen wij een bericht tegen waarin twee Friese gemeenten, Danutumadiel en Noardeast-Fryslân een proef zijn gestart om mensen met een smalle beurs te helpen en te ondersteunen. Zij krijgen advies over regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken maar ook welke toeslagen zij kunnen aanvragen.

Zo wordt er ook gekeken naar energieleveranciers en kosten van bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering. In totaal zullen er 100 mensen of gezinnen gebruik kunnen maken van een adviseur die zaken met hen door zal nemen. Ook woningcorporaties zijn betrokken bij dit initiatief.

Waarom doet de gemeente de Fryske Marren niet mee aan dit initiatief. Volgens ons zijn er nog genoeg mensen die een dergelijk advies goed kunnen gebruiken. Wij zullen hier dan ook vragen over stellen aan de gemeente. Wordt vervolgt…______________________________________________________________

College van B&W bankier of weldoener?

Geplaatst op oktober 11, 2019 door BurgerpartijDFM

Eerder vandaag (vrijdag 11 oktober 2019) verscheen er een persbericht in Leeuwarder Courant waar duidelijk staat omschreven dat het College voornemens is een lening van €450.000,- te verstrekken aan de ondernemer Sjerp Jaarsma. De ondernemer wil een groot gedeelte van het in Augustus gesloten park Sybrandy’s voortzetten op de Hege Gerzen.

In dit zelfde persbericht (lees hier) wordt vermeld dat de Raad in een eerder stadium al steun heeft beloofd aan de plannen van de ondernemer. Bij de Burgerpartij De Fryske Marren is hier echter niets van bekend.

Wat De Burgerpartij De Fryske Marren zorgen baard, en in het verleden ook eerder heeft geadresseerd, is dat het College toestemming vraagt van de Gemeenteraad. Door als raad in te stemmen wordt je automatisch mede verantwoordelijk gemaakt in een dergelijk besluit.

Waar wij ook moeite mee hebben is het feit dat het College een bedrag van €450.000,- gemeenschapsgeld Wil gaan uitlenen aan een commercieel bedrijf of instelling. Toen wij als partij net in de raad zitting namen werden wij immers geconfronteerd met een miljoenen tekort in het WMO. Bezuinigingen waren het noodzakelijke gevolg. Nu ten midden van de bezuinigingen wordt de gemeenteraad gevraagd te beslissen over het verstrekken van een geldelijke lening vanuit gemeenschapsgeld.

Ondanks de goede bedoelingen en plannen van de ondernemer kunnen wij geen positief geluid geven aan het College. De gemeente is immers geen financiële instelling zoals een bank dat wel is. Daarnaast kun je jezelf afvragen of dit een precedent zal scheppen ten aanzien van andere (sympathieke) initiatieven. Dan als laatste moet je jezelf afvragen waar de gemeente de grens moet trekken. Het inzetten van gemeenschapsgeld is gewoon geen optie.

_____________________________________________________________

Burgerpartij De Fryske Marren: Wat heeft de gemeente te verbergen?

In de jaarstukken vindt de Burgerpartij De Fryske Marren een bedrag terug wat uitgegeven is aan juridische kosten. Als de we vragen aan de wethouder hoe het precies zit met de uitgaven krijgt de partij geen antwoord. De wethouder weigert antwoord te geven en weigert ook op het verzoek in te gaan om de specifieke gegevens op te nemen of kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Weet de wethouder niet wat er allemaal juridisch gebied financieel gebeurd of houd hij zich bewust stil?

In de periode 2014 – 2017 kende de gemeente 49 rechtszaken. Slechts 2 hiervan werden gewonnen. Niemand weet wat voor de bedragen er door de gemeente in deze periode zijn uitgegeven. Inmiddels is wel een bedrag van €609.000,- te vinden in het jaarstuk van 2018. Maar is dat wel een juiste weergave? De gemeente heeft namelijk ook geld uitgegeven om mensen financieel te compenseren of uit te kopen. Dan rijst de vraag of dat ook onder diezelfde juridische kosten vallen of dat deze(n) uit een ander potje komen.

De Burgerpartij De Fryske Marren heeft eigenlijk 3 simpele vragen:
1 – Hoeveel rechtszaken heeft de gemeente afgelopen jaar gehad?
2 – Hoeveel geld is er aan rechtszaken uitgegeven?
3 – Hoeveel geld is er uitgekeerd aan compensatie?
Het zure is dat de gemeente haar eigen inwoners mee betalen aan de rechtszaken die de gemeente voert. Rechtszaken veelal gericht tegen haar eigen burgers.

Waarom is de gemeente zo terughoudend over deze cijfers? Is de gemeente bang voor een gewelddadige opstand als deze cijfers bekend worden? Is de gemeente bang dat er iemand verantwoordelijk moet worden gehouden voor het gevoerde beleid of spelen hier andere belangen mee? Of is de gemeente bang dat een door de Burgerpartij De Fryske Marren eerder voorgesteld Onafhankelijk Aanspreekpunt Gemeente (OAG) doorgang zal vinden? Hoeveel geld zou de gemeenschap bespaard blijven als er geschillen laagdrempelig kunnen worden opgelost?

De gemeente pretendeert dat zij open en transparant zijn. In onze beleving is de transparantie op dit gebied niets minder dan een kuub onontgonnen IJsselmeerzand. De Burgerpartij De Fryske Marren zal bij iedere mogelijke gelegenheid opnieuw hier vragen over blijven stellen totdat de vragen beantwoord zijn.

______________________________________________________________

13 Juni – In de raadsvergadering stond gister een beladen onderwerp op de agenda. De ondernemer die ook uitbater is van het zwembad heeft 8 jaar lang gelden ontvangen voor het onderhouden van een stuk strand bij de Beach club te Lemmer. Het bedrag van €18.000,- (in totaal € 144.000,-) werd zonder de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden onterecht overgemaakt. De NCPN wilde middels een motie het College de gelden terug laten vorderen. Volgens het College zou dit juridisch gezien een lastig punt worden.

Al snel werd duidelijk dat de motie van de NCPN die gesteund werd door het FNP het niet zou gaan halen. Wietse de Haan deed een voorstel om de gelden te verrekenen met de subsidie gelden die de komende 17 jaar nog aan de uitbater zullen worden overgemaakt. Burgerpartij De Fryske Marren vroeg vervolgens om een schorsing en ging met het NCPN, de PVDA en het FNP in overleg. Dit resulteerde in een nieuwe (mondelinge) motie waarin het voorstel van de PVDA op initiatief van de Burgerpartij De Fryske Marren werd ingediend.

De nieuwe motie werd tijdens het ‘Beslût’ in stemming gebracht. Waar de motie de NCPN en de FNP werd met 14 tegen en 8 voor verworpen. De mondelinge motie die vervolgens werd ingediend werd met 13 voor en 9 tegen aangenomen.

______________________________________________________________

‘Een invulling van de waarden en normen van het gemeentebestuur kan in een gedragscode op schrift worden gesteld en openbaar gemaakt en wordt daarmee transparant en controleerbaar. Openheid en transparantie zijn van groot belang, want regelgeving is er niet om de integriteit te waarborgen, juist bewustwording van de normen en waarden is belangrijk. Het is een kwestie van mentaliteit.

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet vooral op de onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle omgang met inwoners en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen politieke ambtsdragers en medewerkers, met behoud van eigen politieke inhoud en stijl, is van groot belang.’

Deze tekst is terug te vinden op op nagenoeg alle gedragscode regelingen binnen de Nederlandse gemeenten. Waar de Burgerpartij De Fryske Marren echter gister getuige van was, was echter helaas wel anders. Een raadslid gaf aan een mede raadslid aan de jarenlange kennis van elkaar als ‘helaas’ te benoemen.

Dit soort gedrag is binnen de gemeenteraad onwenselijk, ongepast en buiten proportie. Tenminste, in onze beleving. Moet de politiek de opmerking die gemaakt is accepteren of tekenen wij (als Burgerpartij De Fryske Marren) hier bezwaar tegen aan. Wij vragen ons af waar het respect is wat wij als raadsleden voor elkaar hebben. Wat voor signaal geven wij af naar onze mienskip?

Wederom blijkt maar weer eens dat de verschillen onderling politiek gezien  groot zijn. Dit terwijl iedere partij op haar eigen manier het beste wil voor haar gemeente en haar inwoners. Maar laten wij nu eerst eens beginnen met het tonen van respect en waardering voor elkaar. Als de basis goed is, kunnen we op een goede en solide manier verder bouwen. Is de fundering niet goed of niet in balans, is er geen vooruitgang mogelijk, of loop je later tegen problemen aan.

Wij roepen (mede vanuit de politiek als voorbeeld naar onze inwoners) alle partijen op om een goede basis neer te leggen met respect en waardering naar elkaar te tonen. De burgers en inwoners staan al zover van ons af! Laten we het gat niet groter maken maar juist elkaar opzoeken voor een betere en meer vruchtbare samenleving.

En voor het raadslid in kwestie citeer ik Lord Arthur Balfour :”Minachting voor anderen is voedsel voor onze eigenwaan.”
______________________________________________________________

Democratische vrijheid binnen de Fryske Marren


29 April 2019 – Ik zag gister een post van een van mijn collega’s op internet over de problematiek in Amerika. Een 19-jarige verdachte heeft vermoedelijk uit haat gehandeld en een synagoge hebben beschoten. Terwijl ik deze berichtgeving lees denk ik bij mijzelf, dat is werkelijk verschrikkelijk! Aan de andere kant van de oceaan kan ik (helaas) niets veranderen. Waar ik wel (al zij het in mindere mate) iets meer kan betekenen is in onze eigen gemeente.

Naar mijn beleving gaan er dingen best wel goed maar zijn er ook nog behoorlijk dingen mis binnen onze eigen gemeente grenzen. Uitkering behoeftigen worden beboet omdat zij niet ‘de juiste’ informatie hebben kunnen overleggen met onze ambtenaren. Ook al proberen zij zich aan de regels te houden die hen worden opgelegd, mis ik tussen de regels door ons ‘humanitaire beleid’. Ondanks de nieuwe woon mogelijkheden die zijn toegezegd blijken deze woningen al in te zijn gevuld naar het maximale in binnen het gemeente beleid. ‘Starters’ krijgen niet of nauwelijks de kans binnen onze gemeente, welke overigens steeds meer op het ‘Wassenaar’ van het Noorden begint te lijken. Een miljarden concern krijgt meer dan een miljoen aan lokale overheidssteun voor opleidingen te behouden buiten onze gemeente grens.

Binnen de WMO staat ons een belangrijke en zeker niet dankbare taak om gelden te vinden zodat deze binnen de gemeente betaalbaar blijven. Deze maatregelen vinden overigen niet alleen binnen het WMO plaats maar ook op andere afdelingen. En ondanks dat het FNP tegen de zandwinning heeft gestemd is dit wel degelijk een overblijfsel van hun beleid wat zij 4 jaar lang hebben gevoerd met het CDA. De Christelijke partij zit echter nog immer op het politieke pluche en laat haar (naar onze bescheiden mening) geldingsdrang weer flink opspelen. Een van de voorbeelden die naar boven komt drijven is het te realiseren werkplekken binnen het gemeentehuis. Ditmaal echter gesteund door Groen Links, de VVD en de PVDA.

De bedragen die hier bij komen kijken zijn niet gering. Wij zullen geen exacte bedragen noemen, maar de kostenlopen in de miljoenen. Hoe kunnen wij ons als gemeente dit soort bedragen verantwoorden als er elders, bijvoorbeeld binnen het WMO tekorten bestaan? Hoe gaan de raadsleden om met deze ‘last’?

Zelfs de discussie over de mogelijke realisering geeft mij persoonlijk een naar gevoel. Hoe kan het dat diversebedrijven in Friesland in verschillende dorpen een vestiging hebben en dit prima samenwerkt met elkaar. Waarom zou dit binnen onze gemeente dit niet mogelijk lijkt te zijn? Waarom is het dan nodig om bijvoorbeeld ‘Woudstate’ op te heffen en kan de gemeente niet als ieder ander bedrijf (zonder winst oogmerk) opereren en haar inwoners bedienen?

De reden waarom ‘onze’ partij de ‘Burgerpartij De Fryske Marren’ is genaamd komt niet uit de lucht vallen. Ondanksdat de inwoners er vanuit mag worden gegaan dat alle partijen voor het volk op behoren te komen, hebben wij al langer het gevoel dat dit al lang niet meer het geval is. De partijen die de meeste stemmen hebben mogen ontvangen zijn na de verkiezingen al lang niet meer bezig met uw zorgen. Zij zijn zich vooral aan het oriënteren op de volgende stap in hun politieke carrière (daarbij opgemerkt dat er slechts een aantal uitzonderingen zijn zoals bijvoorbeeld Christen Unie en de NCPN).

Nee, de sociale cohesie binnen de politiek met het doel om u, als stemmer en inwoner te dienen is ver uit het zicht.Het College van Burgemeester en Wethouders staat vaak lijnrecht tegenover de gemeenteraad. Dit is jammer. Persoonlijk had ik het graag anders gezien waarin de ambtenaren meer met de raadsleden overleg plegen en daardoor meer begrip voor elkaar creëren. Voorstellen kunnen op die manier worden aangepast en beter worden uitgevoerd. Binnen de gemeente wordter uit gegaan van het BOB principe.

B eeldvorming
O ordeelvorming
B esluitvorming

Wij hebben bemerkt dat dit niet voldoende en afdoende is. Het idee is dan ook om deze doelstelling aan te passen naar BOBOC:
B eeldvroming
O pties
B eslui
O pdracht
C ontrole

Als gemeenteraad is het de tijd om de eerder uitgegeven mandaten terug te nemen en als raad de regie wederom in handen te nemen. Niet langer het zittende kartel van B & W de regie te laten bepalen, maar de macht terug naar het volk, zoals het ooit (democratisch) bedoeld is…

______________________________________________________________

22 februari 2019 – De FNP wethouders hebben nadat de motie van wantrouwen werd gesteund door de diverse oppositie partijen, per direct ontslag genomen. De politieke opportunisten uit de oppositie vlogen nog voordat de stemming was voltrokken vol ongeduld richting de coalitie om duidelijk te maken dat zij de ideale kandidaat zijn om de lege stoelen van de FNP in te vullen.

Dat er iets moest gebeuren om politiek verder te kunnen en een nieuwe coalitie te vormen, was wel duidelijk. Maar het gewicht wat er aan de motie van wantrouwen hing vinden wij van de Burgerpartij De Fryske Marren niet juist. De manier waarop de wethouders aan de kant werden gezet verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Wij vragen ons af wat het probleem had geweest als de wethouders hun functie hadden kunnen blijven uitoefenen tot op het moment dat de nieuwe coalitie gevormd zou zijn. Zij gaven immers zelf in een verklaring aan dat zij dan met alle begrip en respect een stap opzij hadden gedaan voor de nieuwe wethouders wanneer dit aan orde was geweest. Bovendien hadden de lopende dossiers, voorzien met uitleg, over gedragen kunnen worden aan hun opvolgers. De burgerpartij De Fryske Marren was dan ook niet tegen het vertrek van de wethouders, het was de manier waarop waar wij moeite mee hadden.

Dit weekend vinden er in het belang van de nieuw te vormen coalitie, verkenningsgesprekken plaats. Terwijl de vertrokken wethouders waarschijnlijk nog aan het bij komen zijn van de schrik, is het de vraag of de Gemeente De Fryske Marren over 9 maanden opnieuw een moeilijke bevalling krijgt te verduren. Dit was namelijk ook de tijd hoelang de coalitie met het CDA, VVD en de FNP standgehouden heeft. Met nog meer politieke meningen en partijen in de coalitie zal het er zeker niet makkelijker op worden om het gemeentelijke ‘schip’ op koers te houden.

Hopelijk ligt de nieuwe coalitie onderling niet weer zo snel met elkaar op ramkoers. Vanaf het uitzicht op het IJsselmeer bij Mirns, houden wij dan ook een oogje in het gemeentelijke zeil en zullen we moeten afwachten of ook het aankomende coalitie schip weer (snel) zal stranden.

______________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________

24 december 2018 – Nu het bekend is dat de minister verder geen argumenten heeft gevonden om de mogelijke zandwinning in het IJsselmeer verder te onderzoeken is de gemeenteraad aan zet. Zij zullen begin 2019 een besluit nemen rond de plannen van Royal Smals. Voor ons staat als een paal boven water dat je in een aangewezen natuurgebied geen industrie moet willen toelaten. Troebel water, geluidsoverlast en een niet te missen eiland in het zicht van bewoners. Dan nog niet te spreken over toename in het vaar verkeer wat ook voor overlast zal zorgen.

Destijds hebben ambtenaren ervoor gezorgd dat indien de gemeente alsnog van de plannen af wilde zien er geen financiële gevolgen zijn voor gemeente De Fryske Marren. Wij roepen dan ook alle raadsleden en partijen op om vooral tegen de plannen te stemmen. Het plan wat voor ons ligt past, en hoort niet in de natuur! Hou Friesland en de natuur mooi en kijk vooral naar de mogelijkheden in de Noordzee. Natuurlijk is dat voor het bedrijf kostbaarder. Maar hoeveel kost het de natuur om dit plan door te laten gaan? 30 jaar lang een aanslag op de natuur en schade wat eruit voort komt kun je niet herstellen. Wij zeggen ‘NEE’ tegen de zandwinning.

______________________________________________________________

18 december 2018 – Gister publiceerde de gemeente het samenvattingsverslag van 7 november 2018 over de situatie van de bewoners aan de Tramdijk West. De Burgerpartij De Fryske Marren kan zich niet geheel vinden in de samenvatting die de gemeente heeft gepubliceerd. Wij ondervonden een iets andere voorstelling van zaken.

In de samenvatting wordt er onder andere gesproken dat er weinig overlast wordt ondervonden door de bewoners. Dit kan in onze ogen in geen geval kloppen. Het is bewezen dat er bewoners na aanhoudende overlast zelfs zijn verhuisd uit de buurt. Daarnaast werd er door het College geconstateerd dat er juridisch geen mogelijkheden zijn de dubbele bestemming af te schaffen zonder  planschade te creëren.

Na onderzoek blijkt dat dit helemaal niet het geval zal zijn als de gemeente zou kiezen voor een zogenaamde overgangsregeling. Op die manier is het mogelijk om alle bewoners de huidige activiteiten te laten bestaan. De verhuur mogelijkheid aan derden zal komen te vervallen op het moment dat de woning zal worden verkocht aan de nieuwe eigenaar.

In 2019 zal de zaak worden behandeld door de gemeenteraad. Wij zullen dan ook pleiten voor een overgangsregeling in het bestemmingsplan.

______________________________________________________________

Cebeon windt er geen doekjes om. De gemeente kent al een beleidsarm WMO beleid. Dat gaat de gemeente nu (nog) niet in de problemen brengen echter zal er in 3 jaar tijd drastisch moeten worden gekeken naar de oplopende kosten. Zeker als blijkt dat er 3 miljoen euro voor andere doeleinden worden of zijn gebruikt. De raad is akkoord gegaan met het voorstel van het College van B & W door het tekort aan te zuiveren van het WMO door gebruik te maken van de algemene reserve. Nu kan het College het gooien op ‘creatief boekhouden’, wij houden het op ‘handelen onder valse voorwendselen’.
https://www.lc.nl/friesland/WMO-geld-De-Fryske-Marren-begraven-onder-het-asfalt-23739693.html
______________________________________________________________
22 oktober 2018 – Na alle negatieve verhalen ook eindelijk eens een goed bericht! Burgerpartij De Fryske Marren was de enige partij die zich openlijk zorgen heeft gemaakt rondom de bestaande problematiek betreffende ‘recreatiewonen’. Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de commissie vergadering en de raadsvergadering heeft de verantwoordelijke ambtenaar de Burgerpartij De Fryske Marren op de hoogte gebracht van het hierboven te lezen plan. Wij willen dan ook de ambtenaar complimenteren met de aanpak en mate waarin er nu een deugdelijk en sociaal plan op tafel ligt voor de bewoners die hiermee te maken hebben.
______________________________________________________________

6 oktober 2018 – Je valt van de ene verbazing in de andere in de Fryske Marren. Onderzoeksbureau Cebeon concludeert na een grondig onderzoek dat er 3 miljoen euro uit het sociaal domein is gehaald en op andere wijze is besteed. Het CDA reageert verdedigend door op te merken dat het geld wel ten goede is gekomen aan de ‘mienskip’.  Wethouder Boerland is ‘sceptisch’ over de uitkomsten van het rapport en de FNP vindt dat het secuurder had gekund. Wij beginnen ons steeds meer af te vragen waar het College van B&W mee bezig is. Gelden verdwijnen en de gesmede coalitie verdedigt de ‘creatieve’ uitgaven van het college. De geloofwaardigheid van het college en van de coalitie krimpt naar onze mening hard. Misschien zou het college van B&W zich kunnen afvragen of zij nog wel aan moeten blijven. Van transparantie en helderheid is er immers al langere tijd geen sprake meer. #Schandalig!
______________________________________________________________

Het is de voor de Burgerpartij De Fryske Marren onbegrijpelijk en onverteerbaar dat er in totaal €700.000,- beschikbaar wordt gesteld door de gemeente, de provincie en investeringsfonds FB/Oranjewoud voor het opleiden van personeel. Dit opgeleide personeel moet namelijk de machines gaan bedienen die de 90 ontslagen werknemers moeten doen laten vergeten. Uit de berichtgevingen uit de media moeten wij geloven dat er anders mogelijk gezocht zou worden naar een nieuwe of andere locatie voor de DE fabriek. Indien dit werkelijk het geval is moet de directie van Douwe Egberts zich schamen dat ze zich schuldig maakt aan chantage. Daarnaast heeft de gemeente Douwe Egberts jaren de ruimte gegeven aan alle facilitaire benodigdheden die het bedrijf nodig had om te kunnen groeien. Het lijkt nu alsof dit er helemaal geen meerwaarde heeft gehad voor het bedrijf. Het is niet verwonderlijk dat mensen zich afvragen waar de balans zit in deze ontstane situatie.

Het gemeenschapsgeld had ook op plekken terecht kunnen komen elders dan het miljarden bedrijf JDE. Wat dacht u van de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken, mensen die er komend jaar weer financieel het minst goed van afkomen, namelijk mensen die uitkeringsafhankelijk zijn. Wat dacht u van cultuur en sport? Helaas kunnen we zo nog wel even doorgaan.

Wat ons betreft mist onze gemeente de plank volledig. Het College zal ongetwijfeld vragen krijgen vanuit de oppositie. Maar zolang de bestaande coalitie niet kritischer wil of durft op te stellen naar het College van B & W, zal er voorlopig in de koers en de besluitvorming niets gaan veranderen.
______________________________________________________________
College B&W zetten burger op het verkeerde been

Omgevingsvisie wordt niet bepaald door de bewoners. Tijdens de bijeenkomsten waren het vooral belangenverenigingen, boeren, recreatieve organisaties en het LTO die aanwezig waren. De daadwerkelijke inwoner was tijdens deze bijeenkomsten weinig tot niet te vinden. Hoe de gemeente erbij komt dat ‘het zo een stuk van de inwoners is geworden’, is voor de Burgerpartij De Fryske Marren een raadsel. Wij zullen als partij het stuk wat op 12 september in de commissie zal worden behandeld dan ook met grote belangstelling volgen.

______________________________________________________________
13 Juli 2018 – Het CDA gaf in de aanloop naar de verkiezingen nog aan tegen ‘Sinnefjilden’ te zijn die een capaciteit van 20 hectare of meer zouden bedragen. ‘Dat lijkt ons een onwenselijke ontwikkeling’ zei Mevr. Boelsma van het CDA. In de laatste raadsvergadering voor de vakantie stemde het CDA echter voor de beleidskader waar de mogelijkheid bestaat om tot 25 hectare aaneengesloten zonnepanelen te installeren. Volgens de Burgerpartij De Fryske Marren gaat het hier niet meer of minder om verkiezingsbedrog. Was het idee achter de uitspraak stemmers weg te lokken bij GroenLinks? Hoe dan ook heeft het imago en de geloofwaardigheid een flinke deuk opgelopen. Wij kijken met belangstelling uit naar de initiatieven die het CDA zal ondernemen om het vertrouwen te herstellen, zowel voor de kiezers als de politieke partijen.
______________________________________________________________

01 juli 2018 – Burgerpartij De Fryske Marren hekelt het feit dat er (nog) geen enkele ruimte is geweest  is om mondeling te stellen aan het college van Burgemeesters en Wethouders. Daarnaast zijn er ook in de afgelopen periode andere vragen gesteld. De vragen betroffen zowel agenda punten in de commissie Ruimte als vragen die in de raadsvergadering ten sprake kwamen. ‘Natuurlijk is het zo dat de Wethouders een bepaalde ruimte hebben om tot een antwoord te komen’: aldus Raadslid Gerard ten Boom.

Wat het raadslid verschrikkelijk ergert zijn zaken de over de vakantie heen worden getild zoals het recreatief wonen binnen de gemeente. ‘Dit onderwerp zou mondeling ten sprake komen, echter is door de tijdsdruk van de commissie over de vakantie heen getild. Zo weten huidige bewoners nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Geef in ieder geval duidelijkheid aan de bewoners waar ze rekening mee moeten houden of wat ze de komende maanden of periode kunnen verwachten’.

Zoals het nu lijkt zullen de bewoners moeten wachten op verdere aankondigingen van de gemeente of de bewoners een boete van €15.000,- zullen moeten betalen of niet. Ook de camping eigenaren dreigen, naast de bewoners die zich op hun terrein bevinden, hetzelfde financiële lot te ondergaan. Burgerpartij De Fryske Marren hoopt dan ook nog voor de vakantie voor de bewoners een helder antwoord en duidelijkheid te krijgen van de gemeente. ‘Op persoonlijke titel ben ik teleurgesteld dat er niet een betere en snellere manier van aanpak is of was. ‘Vijf wethouders en één burgemeester betekend in de praktijk alleen maar meer vertraging en ruis op de heersende problematiek. Zo blijkt nu ook maar weer…”

________________________________________________________

17 Juni 2018 – In het weblog van deze week (15-06-2018) spreekt burgemeester Veenstra over de dienstverlening van gemeente De Fryske Marren. In een onderzoek waarin mysterycliënten naar diverse gemeentes bellen om te ervaren hoe deskundig of klantvriendelijk een gemeente is. Op de vragen kreeg de gemeente een rapportcijfer van 8,46. Het onderzoek wat is uitgevoerd was vooral gericht op ondernemers. Wat in de weblog ‘voor het gemakt’ even wordt vergeten zijn de klachten die naar voren kwamen in een onderzoek uit 2016 naar de klantvriendelijkheid naar de inwoners van onze gemeente. In dat onderzoek kwamen pagina’s vol met klachten naar voren. Het is de vraag of ook daar een ‘voldoende’ zou worden gehaald als hetzelfde bureau daar een onderzoek naar zou doen. Het is mooi dat de ondernemer op zijn wenken bediend wordt binnen de gemeente. Nu de bewoners nog… #werkaandewinkel
________________________________________________________

3 Juni 2018 – Het heeft even geduurd maar door alle perikelen rondom van de verkiezingen is er vertraging opgelopen. De partij is in December 2017 opgericht en kon nog net op tijd mee doen aan de lokale verkiezingen. Er wordt een nieuw bestuur samengesteld die het interim bestuur moet vervangen. Alle leden die zich hebben aangemeld zullen op korte termijn een bericht ontvangen om hen uit te nodigen voor de eerste officiële ledenvergadering. Ook zijn nieuwe leden uiteraard meer dan welkom.

De jaarlijkse bijdrage die wordt gevraagd voor het lidmaatschap van de partij is bijzonder te noemen. Die bedraagt €6,50 per jaar. De reden van de lage lidmaatschap kosten is om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden hun stem mee te laten wegen binnen de partij. De leden zullen samen met het bestuur beslissen waar de burgerpartij zich de komende jaren voor in zal zetten.

Verder zal er gekeken worden naar de toekomst. De partij had al aangegeven dat zij zich in willen zetten op het betrekken van jongeren binnen de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van deze generatie om de volgende generatie een (financieel) gezonde en zonnige toekomst te bieden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website http://www.burgerpartijdfm.nl of via info@burgerpartijdfm.nl

________________________________________________________
Burgerpartij stelt schriftelijke vragen aan het college van B & W
Veel mensen die hun intrek hebben genomen in recreatie woningen hebben dit gedaan met een vaak duidelijke economische reden. Wij stelden de volgende vragen:
– Kan en gaat de gemeente mensen helpen aan een andere sociale huurwoning?
– Is de gemeente bevoegd om voorrang te verlenen ten aanzien van Sociale huurwoningen?
– Helpt de gemeente met vervangende woonruimte indien er een handhaving boven het hoofd hangt?
– Is er binnen de gemeente overal dezelfde regeling van toepassing?
– Zijn er uitzonderingsregels waarbij eventueel vergunningen kunnen worden afgegeven?
– Zijn er eerder vergunningen verleend in het verleden?
– Hoe zorgt de gemeente ervoor dat er mogelijk geen privacy wetten worden overtreden bij bijvoorbeeld de handhaving?

Wij zullen de antwoorden van de gemeente zeer binnenkort publiceren…

________________________________________________________
De eerste ondernemingen van de Burgerpartij zijn een feit
In de discussie rond het natuur begraven in Ruigahuizen zijn al flink wat vragen gesteld binnen de commissie Ruimte. Aangezien er door ons Commissie lid Sipko Sikkes er geen genoeg vertrouwen was in de plannen van de ondernemer is het stuk nu doorgeschoven naar de Commissie bestuur voor een verdere beoordeling. Meer nieuws volgt…

______________________________________________________________

BURGERPARTIJ IN DE BRES VOOR MINDER MONDIGE BURGERS (13-03-2018)

______________________________________________________________

BURGERPARTIJ IN FRIESCH DAGBLAD (02-03-2018)
Lijsttrekker Gerard ten Boom legt uit waar de burgerpartij voor staat en wat de drijfveer is van de partij. Klik op de onderstaande afbeelding voor het lezen van het interview. (Met dank aan Bauke Boersma en Simon Bleeker)

______________________________________________________________

BURGERPARTIJ DE FRYSKE MARREN WINT JEUGDDEBATTEN
De Burgerpartij De Fryske Marren heeft de jeugddebatten gewonnen. Het FNP staat op 2 met slechts 1 stem minder. Ook Groen Links deed het goed bij de jongeren. Die werden derde met slechts 2 stemmen achter de Burgerpartij en 1 stem achter het FNP.

“Het zegt natuurlijk niet zoveel. Het is mooi dat wij de jeugd aanspreken maar het gaat natuurlijk vooral om de mensen die straks werkelijk in het stemhokje staan. Het is in ieder geval wel duidelijk geworden dat er ruimte en een behoefte is aan een nieuwe politieke partij” aldus lijsttrekker Gerard ten Boom.

De debatten die voor iedereen toegankelijk zijn vinden plaats op 7, 12 en 14 maart aanstaande en worden gehouden in Balk, Joure en Sint Nicolaasga.