Burgerpartij De Fryske Marren

Welkom op de webpagina van de Burgerpartij De Fryske Marren. Het doel van de partij is het vertegenwoordigen van de belangen van de burgers en het borgen daarvan in de gemeentelijke politiek. Begrippen als zorgvuldig, verantwoording afleggen, participatie, faciliteren en empathie zijn hierin leidend. Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door een ander geluid te laten horen dan de reeds gevestigde partijen. Begrippen als frisse wind, vernieuwend, verjongend en de jeugd heeft de toekomst zullen als een rode draad in het partijprogramma worden opgenomen. Tevens wil de partij meer aandacht vestigen op en opkomen voor de minderbedeelde en minder mondige burgers van de gemeente De Fryske Marren

1 thought on “Burgerpartij De Fryske Marren”

  1. Pingback: WP Notify

Comments are closed.