Burgerpartij De Fryske Marren niet blij met optreden van wethouder

01 mei 2020 – In oktober 2019 kreeg de Burgerpartij De Fryske Marren berichten van uitkeringsgerechtigden dat het administratieve gedeelte bij de gemeente niet goed op orde zou zijn. Daarnaast kreeg de partij ook klachten binnen dat medewerkers van de gemeente zich niet altijd begripvol opstellen naar de uitkeringsgerechtigden toe.

In eerste instantie dachten de fractieleden dat het mogelijk om een incident zou gaan, mede omdat er zich niet heel veel geluiden uit deze richting bij partij terecht kwamen. Eind november namen de berichten ineens weer toe, en december schrok de fractie van de verhalen die bij hen terecht kwamen.

De partij nodigde diverse inwoners uit om hun verhaal te doen. Daar kwam een opsomming uit met vragen aan de wethouder en opmerkingen met wat er in hun ogen verkeerd gaat en wat er wellicht beter zou kunnen.

De vragen en ervaringen zijn op papier gezet en persoonlijk aan wethouder Boelsma overhandigd. Er werd met nadruk gevraagd om persoonlijk naar de resultaten te kijken en zelf binnen de afdeling navraag naar te doen. Dit om de wethouder de kans te geven om onderzoek te doen. Mogelijk kon er intern oplossingen worden gevonden of misverstanden uit de wereld konden worden gehaald.

Tot hun verbazing kreeg de Burgerpartij De Fryske Marren niet een reactie van de wethouder, maar lag er ineens een reactie van het voltallige college. Daarin werd niet op de vragen ingegaan, maar kwam er een zakelijke opsomming van regels die er gelden binnen de wet. En dat was nu juist niet de bedoeling! Het stoort de Burgerpartij De Fryske Marren dat in de reactie er geen enig begrip, empathie of menselijkheid wordt getoond. Dit terwijl wij hier zo nadrukkelijk als partij aan de wethouder hadden gevraagd.

Inmiddels heeft de Burgerpartij alle raadsleden geïnformeerd en de agendacommissie verzocht het onderwerp te agenderen. De partij kan zich voorstellen dat andere raadsleden of partijen hier ook graag meer van willen weten, ook al had de partij het onderwerp liever intern behandeld zien worden.

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | Reacties uitgeschakeld voor Burgerpartij De Fryske Marren niet blij met optreden van wethouder

Bewoners vakantieparken mogen niet op straat belanden

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen roept gemeenten en veiligheidsregio’s op om bewoners van vakantieparken niet op straat te laten belanden tijdens de coronacrisis. De minister vraagt nu niet te handhaven op permanente bewoning van vakantieparken tenzij er sprake is van een onveilige situatie of criminaliteit. Daarnaast mag een eventuele sluiting van vakantieparken geen gevolgen hebben voor bewoners.

Minister van Veldhoven; “Ik vraag gemeenten om met de menselijke maat te handhaven als het gaat om de permanente bewoning van een vakantiewoning zonder dat daar een vergunning voor is en vooral te zoeken naar maatwerkoplossingen. Dat gebeurt gelukkig al vaak, maar zeker nu ten tijde van de coronacrisis vraag ik daar extra aandacht voor. Mensen moeten niet op straat belanden in een tijd dat het extra moeilijk is om een andere woning te vinden.”

Eenvoudiger permanente bewoning toestaan
Om het voor gemeenten eenvoudiger te maken om permanente bewoning van een recreatiewoning toe te staan wordt naast de reeds bestaande persoonsgebonden omgevingsvergunning ook een objectgebonden vergunning mogelijk gemaakt. Daardoor kunnen gemeenten ook toestaan dat in een specifieke recreatiewoning altijd mensen mogen wonen. Hiervoor wordt een wijziging van het besluit omgevingsrecht doorgevoerd. Wat de beste optie is voor een specifiek vakantiepark blijft een lokale keuze.

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | Reacties uitgeschakeld voor Bewoners vakantieparken mogen niet op straat belanden

Fryslân yn Ferbining verbindt tijdens coronacrisis behalve gemeente De Fryske Marren

Door de coronacrisis dreigen kwetsbaren en ouderen in een sociaal isolement terecht te komen. De provincie Fryslân start daarom deze week met een nieuw initiatief: Fryslân yn Ferbining. Doel is om inwoners die afhankelijk zijn van hulp te verbinden aan instanties die steun bieden.

Gedeputeerde Hoogland: “De corona-krisis hat in grutte ympakt op de leefberens yn ús provinsje. Op de webside Fryslân yn Ferbining kinne ynwenners mei in helpfraach  lêze wêr’t se terjochte kinne. Dêrmei wolle wy de mienskip bemoedigje en minsken fierder helpe yn dizze drege tiid.”

Ook voor ondernemers
De campagne is ook gericht op ondernemers. Veel Friese bedrijven worden getroffen door de coronacrisis. Regelingen en acties voor bedrijven zijn terug te vinden op Fryslân yn Ferbining. In de loop van de komende weken zullen meer thema’s en doelgroepen bij de campagne aansluiten.

Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/fryslanynferbining. Gemeente De Fryske Marren doet echter niet mee aan het initiatief.

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | Reacties uitgeschakeld voor Fryslân yn Ferbining verbindt tijdens coronacrisis behalve gemeente De Fryske Marren

Dat u het even weet!

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | Reacties uitgeschakeld voor Dat u het even weet!

Mijmeringen

Vandaag had ik een gesprek met iemand over de reden waarom wij als Burgerpartij de Fryske Marren ons verkiesbaar hebben gesteld in onze gemeente. Daarbij kwam ook mijn persoonlijke motivatie aan bod. We zijn blij met het feit dat er dingen goed geregeld zijn in Nederland en in de Provincie. En ja er zijn ook dingen die goed gaan binnen onze eigen gemeente. Maar helaas moeten we ook constateren dat lang niet alles goed gaat. Een burgmeester die procedures niet goed uitvoert, geldelijke toezeggingen aan een Multi miljoenen bedrijf toezeggen die het niet nodig is en als laatste  IJsselmeerzand in een zandloper als het gaat om beantwoording van vragen aan de gemeente die er zijn vanuit de inwoners aan de gemeente.

De mensen met geld in onze gemeente hoeven zich weinig zorgen te maken, zo blijkt ook uit onderzoek. Sterker nog, zij zullen de komende tijd er alleen maar meer op vooruit gaan terwijl de mensen uit de midden- en lagere inkomens er verder op achteruit zullen gaan. De eerste vraag die bij ons boven komt drijven is, Waar blijven de lagere en midden inkomens dan?

Als ik kritisch kijk in mijn omgeving, moet ik tot een verbijsterende constatering komen. Eén waarvan u als lezer dan wellicht van zou kunnen schrikken. Degene waar ik persoonlijke contacten mee onderhoud en eerlijk is eerlijk, hard werkt voor zijn geld, verdiend €6219,- netto per maand. De kosten voor de hypotheek, auto enzovoorts zijn hierbij al verrekend en is zoals u begrijp  meer dan genoeg over om prima van te leven. Daarnaast heb ik ook een persoonlijke omgang met iemand die na alle aftrek van huur en nuts faciliteiten moet rondkomen van €173,33 per maand.

Het verschil is zoals u afgaand op de cijfers immens. Misschien moet je hier zelfs meer spreken van een onmenselijk verschil. Al dan niet zijn mensen door omstandigheden in een bepaalde omstandigheid terecht gekomen. En vaak zijn die omstandigheden ontstaan uit onwetendheid of uit onfortuinlijke gebeurtenissen. Waar wij ons voor in willen zetten als partij, is om die mensen meer te helpen en hun plaats terug te bezorgen in onze maatschappij. Natuurlijk kun je iemand die zich jaren heeft ingezet om een vak als advocaat, chirurg of piloot uit te oefenen, niet dezelfde taken toebedelen aan iemand die niet of minder gekwalificeerd is. Maar wel is de vraag of degene met bijvoorbeeld met een uitkering niet minder voor de samenleving zou betekenen dan als iemand met een ‘meer geleerd’ beroep. Dan denk ik aan de vele vrijwilligers, aan mantelzorgers en mensen die zich als niet belanghebbend zich inzetten voor de meest uiteenlopende goede zaken.

Jaar op jaar vergroot zich de kloof tussen ‘rijk’ en ‘arm’. De woorden doe ik met opzet tussen haakjes. Je zal maar een kind hebben die lijdt aan een ernstige ziekte, of een moeder of partner. Je kan dan bij wijze van heel veel geld in bezit hebben, maar gezondheid kun je niet kopen. Je bent rijk met je gezondheid. Of rijk met de mensen die je om je heen hebt.

Natuurlijk is het fijn en handig om over geld te beschikken zodat je kunt doen wat je graag zou willen doen. Het helpt om de dingen te bereiken die wilt bereiken. En ja, heel vaak hebben mensen heel hard moeten werken om dat te kunnen bereiken. Hulde aan diegenen die dat hebben mogen bereiken. Het is u vanuit mijn kant oprecht gegund! Mijn vraag is echter wel (en aan u als lezer), staat u wel eens stil bij de mensen die wel hetzelfde wilden maar niet de kansen hebben mogen krijgen om dit te bewerkstelligen? Ik ben er van overtuigd dat er mensen in een uitkeringssituatie zitten die het vermogen of talent zouden hebben om een hoge verantwoordelijk functie kunnen bekleden maar niet de kansen hebben gekregen.

Waar een wil is een weg, maar die weg leidt niet altijd naar de juiste omstandigheden. Wij willen er zijn voor die mensen die het nodig hebben om de kansen te krijgen en te creëren om een betere toekomst voor zichzelf te krijgen of te creëren. Binnen het gemeentelijke bestel van de Fryske Marren zien wij vooroordelen, negativiteit, partijdigheid en zelfs discriminerend gedrag terug komen bij het gedrag van ambtsbekleders. Hebben zij minder recht op een woning dan u of als mij? Hebben zij minder recht om over een vrijheid te beschikken zonder dat er continu gecontroleerd wordt of wat zij doen wel het ‘juiste’ is?

Ik zal er niet omheen draaien. Ik ben gefortuneerd met een prachtig gezin. Wij hebben het niet altijd breed gehad en hebben vaak moeten nadenken over hoe wij ons geld wilden inzetten. Inmiddels hebben wij ons weten op te klimmen omdat wij de kansen hebben gekregen. Niet zonder slag of stoot hebben wij die weten aan te grijpen. Maar niemand is minder of beter als ons. Ik gun iedereen dezelfde omstandigheden die wij nu ervaren. Maar dan moet je wel de kans krijgen. En die kans is waar wij als partij voor vechten. Geen uitzondering daar gelaten.

Helaas zien wij dat er binnen de politieke van de gemeente er niet zitten om u als inwoner te dienen, maar ‘slechts’ aanwezig zijn om hun eigen politieke carrière verder te ontwikkelen. Zij werken aan hun eigen toekomst waarbij zij het oog op de inwoners van onze gemeente hebben verloren.

In onze ogen is het tijd dat wij dit veranderen. Dit kunnen wij kunnen het echter niet alleen. Wij hebben uw steun nodig om uw stem te laten horen en te laten gelden. Zonder een (grotere) aanhang kunnen wij niet bereiken waar wij voor staan, maar vooral ook voor willen staan. Wordt lid en help ons meer kansen te creëren en hulp te bieden binnen de Fryske Marren.

Ik dank u voor uw aandacht,
Gerard ten Boom

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | 1 reactie

Boswachters It Fryske Gea

12 november 2019 – Commissielid Sipko Sikkes was afgelopen week veelal in het nieuws. Kijk voor meer informatie op onderstaande link:
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/918541-boswachters-it-fryske-gea-willen-wapens-alleen-een-portofoon-voldoet-niet-meer

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | Reacties uitgeschakeld voor Boswachters It Fryske Gea

Zorg voor minima in onze Provincie

Vandaag komen wij een bericht tegen waarin twee Friese gemeenten, Danutumadiel en Noardeast-Fryslân een proef zijn gestart om mensen met een smalle beurs te helpen en te ondersteunen. Zij krijgen advies over regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken maar ook welke toeslagen zij kunnen aanvragen.

Zo wordt er ook gekeken naar energieleveranciers en kosten van bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering. In totaal zullen er 100 mensen of gezinnen gebruik kunnen maken van een adviseur die zaken met hen door zal nemen. Ook woningcorporaties zijn betrokken bij dit initiatief.

Waarom doet de gemeente de Fryske Marren niet mee aan dit initiatief. Volgens ons zijn er nog genoeg mensen die een dergelijk advies goed kunnen gebruiken. Wij zullen hier dan ook vragen over stellen aan de gemeente. Wordt vervolgt…

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | Reacties uitgeschakeld voor Zorg voor minima in onze Provincie

College van B&W bankier of weldoener?

Eerder vandaag (vrijdag 11 oktober 2019) verscheen er een persbericht in Leeuwarder Courant waar duidelijk staat omschreven dat het College voornemens is een lening van €450.000,- te verstrekken aan de ondernemer Sjerp Jaarsma. De ondernemer wil een groot gedeelte van het in Augustus gesloten park Sybrandy’s voortzetten op de Hege Gerzen.

In dit zelfde persbericht (lees hier) wordt vermeld dat de Raad in een eerder stadium al steun heeft beloofd aan de plannen van de ondernemer. Bij de Burgerpartij De Fryske Marren is hier echter niets van bekend.

Wat De Burgerpartij De Fryske Marren zorgen baard, en in het verleden ook eerder heeft geadresseerd, is dat het College toestemming vraagt van de Gemeenteraad. Door als raad in te stemmen wordt je automatisch mede verantwoordelijk gemaakt in een dergelijk besluit.

Waar wij ook moeite mee hebben is het feit dat het College een bedrag van €450.000,- gemeenschapsgeld Wil gaan uitlenen aan een commercieel bedrijf of instelling. Toen wij als partij net in de raad zitting namen werden wij immers geconfronteerd met een miljoenen tekort in het WMO. Bezuinigingen waren het noodzakelijke gevolg. Nu ten midden van de bezuinigingen wordt de gemeenteraad gevraagd te beslissen over het verstrekken van een geldelijke lening vanuit gemeenschapsgeld.

Ondanks de goede bedoelingen en plannen van de ondernemer kunnen wij geen positief geluid geven aan het College. De gemeente is immers geen financiële instelling zoals een bank dat wel is. Daarnaast kun je jezelf afvragen of dit een precedent zal scheppen ten aanzien van andere (sympathieke) initiatieven. Dan als laatste moet je jezelf afvragen waar de gemeente de grens moet trekken. Het inzetten van gemeenschapsgeld is gewoon geen optie.

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | Reacties uitgeschakeld voor College van B&W bankier of weldoener?

Burgerpartij De Fryske Marren: Wat heeft de gemeente te verbergen?

In de jaarstukken vindt de Burgerpartij De Fryske Marren een bedrag terug wat uitgegeven is aan juridische kosten. Als de we vragen aan de wethouder hoe het precies zit met de uitgaven krijgt de partij geen antwoord. De wethouder weigert antwoord te geven en weigert ook op het verzoek in te gaan om de specifieke gegevens op te nemen of kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Weet de wethouder niet wat er allemaal juridisch gebied financieel gebeurd of houd hij zich bewust stil?

In de periode 2014 – 2017 kende de gemeente 49 rechtszaken. Slechts 2 hiervan werden gewonnen. Niemand weet wat voor de bedragen er door de gemeente in deze periode zijn uitgegeven. Inmiddels is wel een bedrag van €609.000,- te vinden in het jaarstuk van 2018. Maar is dat wel een juiste weergave? De gemeente heeft namelijk ook geld uitgegeven om mensen financieel te compenseren of uit te kopen. Dan rijst de vraag of dat ook onder diezelfde juridische kosten vallen of dat deze(n) uit een ander potje komen.

De Burgerpartij De Fryske Marren heeft eigenlijk 3 simpele vragen:
1 – Hoeveel rechtszaken heeft de gemeente afgelopen jaar gehad?
2 – Hoeveel geld is er aan rechtszaken uitgegeven?
3 – Hoeveel geld is er uitgekeerd aan compensatie?
Het zure is dat de gemeente haar eigen inwoners mee betalen aan de rechtszaken die de gemeente voert. Rechtszaken veelal gericht tegen haar eigen burgers.

Waarom is de gemeente zo terughoudend over deze cijfers? Is de gemeente bang voor een gewelddadige opstand als deze cijfers bekend worden? Is de gemeente bang dat er iemand verantwoordelijk moet worden gehouden voor het gevoerde beleid of spelen hier andere belangen mee? Of is de gemeente bang dat een door de Burgerpartij De Fryske Marren eerder voorgesteld Onafhankelijk Aanspreekpunt Gemeente (OAG) doorgang zal vinden? Hoeveel geld zou de gemeenschap bespaard blijven als er geschillen laagdrempelig kunnen worden opgelost?

De gemeente pretendeert dat zij open en transparant zijn. In onze beleving is de transparantie op dit gebied niets minder dan een kuub onontgonnen IJsselmeerzand. De Burgerpartij De Fryske Marren zal bij iedere mogelijke gelegenheid opnieuw hier vragen over blijven stellen totdat de vragen beantwoord zijn.

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | Reacties uitgeschakeld voor Burgerpartij De Fryske Marren: Wat heeft de gemeente te verbergen?

Onterechte uitkering voor schoonhouden strand Lemmer

In de raadsvergadering stond gister een beladen onderwerp op de agenda. De ondernemer die ook uitbater is van het zwembad heeft 8 jaar lang gelden ontvangen voor het onderhouden van een stuk strand bij de Beach club te Lemmer. Het bedrag van €18.000,- (in totaal € 144.000,-) werd zonder de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden onterecht overgemaakt. De NCPN wilde middels een motie het College de gelden terug laten vorderen. Volgens het College zou dit juridisch gezien een lastig punt worden.

Al snel werd duidelijk dat de motie van de NCPN die gesteund werd door het FNP het niet zou gaan halen. Wietse de Haan deed een voorstel om de gelden te verrekenen met de subsidie gelden die de komende 17 jaar nog aan de uitbater zullen worden overgemaakt. Burgerpartij De Fryske Marren vroeg vervolgens om een schorsing en ging met het NCPN, de PVDA en het FNP in overleg. Dit resulteerde in een nieuwe (mondelinge) motie waarin het voorstel van de PVDA op initiatief van de Burgerpartij De Fryske Marren werd ingediend.

De nieuwe motie werd tijdens het ‘Beslût’ in stemming gebracht. Waar de motie de NCPN en de FNP werd met 14 tegen en 8 voor verworpen. De mondelinge motie die vervolgens werd ingediend werd met 13 voor en 9 tegen aangenomen.

Geplaatst in Burgerpartij De Fryske Marren | Reacties uitgeschakeld voor Onterechte uitkering voor schoonhouden strand Lemmer